Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

Aconcagua Valley

Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

Aconcagua Valley

Sena 2014

Sena 2014 (2014)

Aconcagua Valley / Icon wine
750ML / 14.0%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 5.721.000đ
Sena 2013

Sena 2013 (2010)

Aconcagua Valley / Icon wine
750ML / 14.0%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 5.362.000đ
Seña 2012

Seña 2012 (2012)

Aconcagua Valley / Icon wine
750ML / 14.1%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 6.000.000đ
Sena 2010

Sena 2010 (2010)

Aconcagua Valley / Icon wine
Đang cập nhật / 14.0%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 5.623.000đ
Sena 2014
Sena 2014
Sena 2013
Sena 2013
Seña 2012
Seña 2012
Sena 2010
Sena 2010