Tìm kiếm theo

Loại rượu
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

Almaviva

Tìm kiếm theo

Loại rượu
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

Almaviva

Almaviva 2010

Almaviva 2010 (2010)

Maipo Valley / Icon wine
750ML / 14.5%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 7.216.000đ
Almaviva 2013

Almaviva 2013 (2013)

Maipo Valley / Icon wine
750ML / 15.0%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 6.680.000đ
Almaviva 2015

Almaviva 2015 (2015)

Maipo Valley / Icon wine
750ML / 14.5%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 7.211.000đ
Almaviva 2010
Almaviva 2010
Almaviva 2013
Almaviva 2013
Almaviva 2015
Almaviva 2015