Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

Casablanca Valley

Là thánh địa của các loại vang trắng Sauvignon blan,  Chardonnay và. đặc biệt là giống nho đỏ quý phái, kiêu sa và rất đỏng đảnh Pinot.

Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá
Bài viết đang cập nhật nội dung. Vui lòng trở lại vào dịp khác!