Tiểu vùng - Nhà làm rượu

Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

Rapel Valley

Tiểu vùng - Nhà làm rượu

Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

Rapel Valley

ENCIERRA 2008

ENCIERRA 2008 (2008)

Colchagua Valley / Single Vinyard
750ML / 14.9%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 1.390.000đ
KOYLE AUMA 2010

KOYLE AUMA 2010 (2010)

Colchagua Valley / Icon wine
750ML / 14.9%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 5.000.000đ
Ecos de Rulo Carmenere

Ecos de Rulo Carmenere (2012)

Colchagua Valley / Single Vinyard
750ML / 14.1%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 624.000đ
Q Clay 2011

Q Clay 2011 (2011)

Colchagua Valley / Icon wine
750ML / 14.9%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 1.140.000đ
Tralca 2010

Tralca 2010 (2010)

Colchagua Valley / Icon wine
750ML / 14.9%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 2.160.000đ
La Joya  Viognier

La Joya Viognier (2014)

Colchagua Valley / Gran Reserva
750ML / 14.1%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 480.000đ
Ecos de Rulo Merlot

Ecos de Rulo Merlot (2010)

Colchagua Valley / Single Vinyard
750ML / 14.1%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 624.000đ
CALITERRA EDICION LIMITADA B
CALITERRA EDICION LIMITADA B
ENCIERRA 2008
ENCIERRA 2008
KOYLE AUMA 2010
KOYLE AUMA 2010
Ecos de Rulo Carmenere
Ecos de Rulo Carmenere
Q Clay 2011
Q Clay 2011
Tralca 2010
Tralca 2010
La Joya Viognier
La Joya  Viognier
Ecos de Rulo Merlot
Ecos de Rulo Merlot
Ecos de Rulo Cabernet Ssauvignon
Ecos de Rulo Cabernet Ssauvignon