Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

San Antonio Valley

Các giống nho đỏ quí phái, kiêu kỳ và đỏng đảnh Pinot Noir chọn nơi này làm thánh địa để phát triển. Ngoài raSauvignon blanc và Chardonnay cũng rất thích hợp khi được trồng tại đây.

Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá
Bài viết đang cập nhật nội dung. Vui lòng trở lại vào dịp khác!