Tìm kiếm theo

Loại rượu
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

Santa Rita

Tìm kiếm theo

Loại rượu
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

Santa Rita

Santa Rita Syrah

Santa Rita Syrah (2011)

Maipo Valley / Reserva
750ML / 13.8%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 435.000đ
Santa Rita Cabernet Sauvignon
Santa Rita Cabernet Sauvignon
Santa Rita Syrah
Santa Rita Syrah
Santa Rita Medalla Real Cabernet Sauvignon
Santa Rita Medalla Real Cabernet Sauvignon
Santa Rita Medalla Real Merlot
Santa Rita Medalla Real Merlot