Tìm kiếm theo

Loại rượu
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

Santa Rita

Tìm kiếm theo

Loại rượu
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

Santa Rita

Santa Rita Chardonnay

Santa Rita Chardonnay (2011)

Casablanca Valley / Reserva
750ML / 13.8%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 435.000đ
Santa Rita Chardonnay
Santa Rita Chardonnay
Santa Rita Sauvignon Blanc
Santa Rita Sauvignon Blanc