Tiểu vùng - Nhà làm rượu

Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

VÙNG ACONCAGUA

Tiểu vùng - Nhà làm rượu

Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

VÙNG ACONCAGUA

Sena 2014

Sena 2014 (2014)

Aconcagua Valley / Icon wine
750ML / 14.1%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): Liên hệ
Sena 2013

Sena 2013 (2013)

Aconcagua Valley / Icon wine
750ML / 14.1%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): Liên hệ
Arbodela Syrah 2014

Arbodela Syrah 2014 (2014)

Aconcagua Valley / Single Vinyard
750ML / 14.1%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 660.000đ
Neblus

Neblus (2011)

Casablanca Valley / Icon wine
750ML / 14.9%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 1.896.000đ
Ochagavia Gran Reserva

Ochagavia Gran Reserva

Casablanca Valley / Đang cập nhật
750ML / Đang cập nhật
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): Liên hệ
Arbodela Syrah

Arbodela Syrah (2011)

Aconcagua Valley / Single Vinyard
750ML / 14.1%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): Liên hệ
Arboleda Chardonnay

Arboleda Chardonnay (2012)

Aconcagua Valley / Single Vinyard
750ML / 13.8%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 550.000đ
Arboleda Sauvignon Blanc

Arboleda Sauvignon Blanc (2013)

Aconcagua Valley / Single Vinyard
750ML / 13.5%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 550.000đ
Sena 2014
Sena 2014
Sena 2013
Sena 2013
Arbodela Syrah 2014
Arbodela Syrah 2014
Neblus
Neblus
Ochagavia Gran Reserva
Ochagavia Gran Reserva
Arbodela Syrah
Arbodela Syrah
ARBODELA Cabernet Sauvignon 2014
ARBODELA Cabernet Sauvignon 2014
Arboleda Chardonnay
Arboleda Chardonnay
Arboleda Sauvignon Blanc
Arboleda Sauvignon Blanc