Tiểu vùng - Nhà làm rượu

Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

VÙNG ACONCAGUA

Tiểu vùng - Nhà làm rượu

Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

VÙNG ACONCAGUA

Sena 2014

Sena 2014 (2014)

Aconcagua Valley / Icon wine
750ML / 14.0%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 5.721.000đ
Sena 2013

Sena 2013 (2010)

Aconcagua Valley / Icon wine
750ML / 14.0%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 5.362.000đ
Seña 2012

Seña 2012 (2012)

Aconcagua Valley / Icon wine
750ML / 14.1%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 6.000.000đ
Sena 2010

Sena 2010 (2010)

Aconcagua Valley / Icon wine
Đang cập nhật / 14.0%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 5.623.000đ
Sena 2014
Sena 2014
Sena 2013
Sena 2013
Seña 2012
Seña 2012
Sena 2010
Sena 2010