Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

VÙNG CENTRAL

Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

VÙNG CENTRAL

Almaviva 2010

Almaviva 2010 (2010)

Maipo Valley / Icon wine
750ML / 14.5%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 7.216.000đ
Almaviva 2013

Almaviva 2013 (2013)

Maipo Valley / Icon wine
750ML / 15.0%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 6.680.000đ
Almaviva 2015

Almaviva 2015 (2015)

Maipo Valley / Icon wine
750ML / 14.5%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 7.211.000đ
Almaviva 2010
Almaviva 2010
Almaviva 2013
Almaviva 2013
Almaviva 2015
Almaviva 2015