Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

VÙNG CENTRAL

Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

VÙNG CENTRAL

ENCIERRA 2008

ENCIERRA 2008 (2008)

Colchagua Valley / Single Vinyard
750ML / 14.9%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 1.390.000đ
KOYLE AUMA 2010

KOYLE AUMA 2010 (2010)

Colchagua Valley / Icon wine
750ML / 14.9%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 5.000.000đ
Ecos de Rulo Carmenere

Ecos de Rulo Carmenere (2012)

Colchagua Valley / Single Vinyard
750ML / 14.1%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 624.000đ
Q Clay 2011

Q Clay 2011 (2011)

Colchagua Valley / Icon wine
750ML / 14.9%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 1.140.000đ
Tralca 2010

Tralca 2010 (2010)

Colchagua Valley / Icon wine
750ML / 14.9%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 2.160.000đ
La Joya  Viognier

La Joya Viognier (2014)

Colchagua Valley / Gran Reserva
750ML / 14.1%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 480.000đ
Ecos de Rulo Merlot

Ecos de Rulo Merlot (2010)

Colchagua Valley / Single Vinyard
750ML / 14.1%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 624.000đ
OCHAGAVIA RAICES NOBLES 2015
OCHAGAVIA RAICES NOBLES 2015
CALITERRA EDICION LIMITADA B
CALITERRA EDICION LIMITADA B
ENCIERRA 2008
ENCIERRA 2008
KOYLE AUMA 2010
KOYLE AUMA 2010
Ecos de Rulo Carmenere
Ecos de Rulo Carmenere
Q Clay 2011
Q Clay 2011
Tralca 2010
Tralca 2010
La Joya Viognier
La Joya  Viognier
Ecos de Rulo Merlot
Ecos de Rulo Merlot