Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

BOURGOGNE

Image title


Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

BOURGOGNE

La Cave de Moncigale chablis
La Cave de Moncigale chablis
Vieilles Vignes de Chardonnay 2013
Vieilles Vignes de Chardonnay 2013
Domaine Long Depaquit chablis 2013
Domaine Long Depaquit chablis 2013
Vieilles Vignes de pinot Noir
Vieilles Vignes de pinot Noir
Haut Cote de Nuits - pinot noir 2013
Haut Cote de Nuits - pinot noir 2013
Cote De Nuits-Village pinot noir 2013
Cote De Nuits-Village pinot noir 2013
Gevrey-Chambertin Pinot Noir 2013
Gevrey-Chambertin Pinot Noir 2013
Corton-Grand Cru-Close des Maréchaudes 2012
Corton-Grand Cru-Close des Maréchaudes 2012
Gevrey - Grand Cru-Latricires-Chambertin 2011
Gevrey - Grand Cru-Latricires-Chambertin 2011