Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

CÔTE DE BEAUNE

Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

CÔTE DE BEAUNE

Meursault 2015

Meursault 2015 (2015)

Meursault(w.w) / A.O.C(Villages)
750ML / 13.5%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 2.898.000đ
Meursault 2014

Meursault 2014 (2014)

Meursault(w.w) / A.O.C(Villages)
750ML / 13.0%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 2.986.000đ
Meursault 2015
Meursault 2015
Meursault 2014
Meursault 2014
Joseph Drouhin Vosne Romanee 2010
Joseph Drouhin Vosne Romanee 2010
Joseph Drouhin Laforet Pinot Noir 2014
Joseph Drouhin Laforet Pinot Noir 2014
Joseph Drouhin Hospice de Beaune 1999
Joseph Drouhin Hospice de Beaune 1999
Joseph Drouhin Gevrey-Chambertin 2013
Joseph Drouhin Gevrey-Chambertin 2013
Joseph Drouhin Côte de Nuits-Villages
Joseph Drouhin Côte de Nuits-Villages
Joseph Drouhin Côte de Beaune 2013
Joseph Drouhin Côte de Beaune 2013
Joseph Drouhin Corton 2010
Joseph Drouhin Corton 2010