Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

CÔTE DE BORDEAUX

Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

CÔTE DE BORDEAUX

Chateau Pillot 2013

Chateau Pillot 2013 (2013)

Côte de Bourg / A.O.C
750ML / 13.0%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 429.000đ
Chateau Pillot 2013
Chateau Pillot 2013
Chât. Berthenon Cuvee Henri Cru Bourgeois 2009
Chât. Berthenon Cuvee Henri Cru Bourgeois 2009
Château Berthenon Cuvée Henri (bronze label) 2012
Château Berthenon Cuvée Henri (bronze label) 2012