Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

CÔTE DE NUITS

Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

CÔTE DE NUITS

ECHEZEUX 2009

ECHEZEUX 2009 (2009)

Vosne-Romannée / Grand Cru
750ML / Đang cập nhật
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 74.221.000đ
ROMANEE St VIVANT 2009

ROMANEE St VIVANT 2009 (2009)

Vosne-Romannée / Grand Cru
750ML / Đang cập nhật
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 92.371.000đ
LA TACHE 2009

LA TACHE 2009 (2009)

Vosne-Romannée / Grand Cru
750ML / Đang cập nhật
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 174.046.000đ
ROMANEE CONTI 2009

ROMANEE CONTI 2009 (2009)

Vosne-Romannée / Grand Cru
750ML / Đang cập nhật
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 676.196.000đ
ECHEZEUX 2009
ECHEZEUX 2009
ROMANEE St VIVANT 2009
ROMANEE St VIVANT 2009
LA TACHE 2009
LA TACHE 2009
ROMANEE CONTI 2009
ROMANEE CONTI 2009