Tiểu vùng - Nhà làm rượu

Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

GRAVES

Tiểu vùng - Nhà làm rượu

Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

GRAVES

Chateau Haut Brion 2012

Chateau Haut Brion 2012 (2012)

PESSAC LEOGNAN / 1er Grand Cru Classé
750ML / 15.0%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 19.539.000đ
Chateau Haut-Brion 1999

Chateau Haut-Brion 1999 (1999)

PESSAC LEOGNAN / 1er Grand Cru Classé
750ML / 13.5%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 20.360.000đ
Chateau Haut Brion 2012
Chateau Haut Brion 2012
Chateau Smith Haut Lafitte 2011
Chateau Smith Haut Lafitte 2011
Le Petit Haut Lafitte by Chateau Smith Haut Lafitte (2nd Wine)
Le Petit Haut Lafitte by Chateau Smith Haut Lafitte (2nd Wine)
Les Demoiselles by Chateau Larrivet Haut-Brion (2nd wine)
Les Demoiselles by Chateau Larrivet Haut-Brion (2nd wine)
Chateau Larrivet Haut-Brion 2008
Chateau Larrivet Haut-Brion 2008
Chateau Haut-Brion 1999
Chateau Haut-Brion 1999