Tiểu vùng - Nhà làm rượu

Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

LIBOURNAIS

Tiểu vùng - Nhà làm rượu

Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

LIBOURNAIS

Chateau Grand Mayne 2006

Chateau Grand Mayne 2006 (2006)

SAINT EMILION / Grand Cru Classé
750ML / 13.8%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 1.860.000đ
Chateau Lafleur 2005

Chateau Lafleur 2005 (2005)

POMEROL / A.O.C
750ML / 13.8%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 55.000.000đ
Chateau Petrus 2004

Chateau Petrus 2004 (2004)

POMEROL / A.O.C
750ML / 13.8%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 85.000.000đ
CHATEAU CHANTALOUETTE 2008
CHATEAU CHANTALOUETTE 2008
Chateau Grand Mayne 2006
Chateau Grand Mayne 2006
Chateau Haut-Saint-Brice 2011
Chateau Haut-Saint-Brice 2011
Chateau Pas de l'Ane 2006
Chateau Pas de l'Ane 2006
Chateau Lafleur 2005
Chateau Lafleur 2005
Chateau Petrus 2004
Chateau Petrus 2004
Chateau La Fleur-Pétrus 2009
Chateau La Fleur-Pétrus 2009
Chateau La Fleur-Pétrus 2012
Chateau La Fleur-Pétrus 2012
Chateau La Conseillante 2011
Chateau La Conseillante 2011