Tiểu vùng - Nhà làm rượu

Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

LIBOURNAIS

Tiểu vùng - Nhà làm rượu

Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

LIBOURNAIS

Chateau Angelus 2010

Chateau Angelus 2010 (2010)

SAINT EMILION / 1er Grand Cru Classé A
750ML / 15.5%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 25.680.000đ
Chateau Angelus 2009

Chateau Angelus 2009 (2009)

SAINT EMILION / 1er Grand Cru Classé A
750ML / 14.5%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 24.980.000đ
Chateau Grand Mayne 2006

Chateau Grand Mayne 2006 (2006)

SAINT EMILION / Grand Cru Classé
750ML / 13.8%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 1.860.000đ
Château Petrus 2005

Château Petrus 2005 (2005)

POMEROL / A.O.C
750ML / 13.5%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 169.000.000đ
Chateau Lafleur 2005

Chateau Lafleur 2005 (2005)

POMEROL / A.O.C
750ML / 13.5%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 89.396.000đ
Chateau Pavie 2006

Chateau Pavie 2006 (2006)

SAINT EMILION / 1er Grand Cru Classé A
750ML / Đang cập nhật
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 15.339.000đ
Chateau Gazin 2011

Chateau Gazin 2011 (2011)

POMEROL / A.O.C
750ML / 13.8%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 3.139.000đ
Chateau L’Evangile 2009
Chateau L’Evangile 2009
Chateau Angelus 2010
Chateau Angelus 2010
Chateau Angelus 2009
Chateau Angelus 2009
Chateau Pontet Fumet 2010
Chateau Pontet Fumet 2010
Chateau Grand Mayne 2006
Chateau Grand Mayne 2006
Château Petrus 2005
Château Petrus 2005
Chateau Lafleur 2005
Chateau Lafleur 2005
Chateau Pavie 2006
Chateau Pavie 2006
Chateau Gazin 2011
Chateau Gazin 2011