Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

MARGAUX

Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

MARGAUX

Chateau D'Issan 1990

Chateau D'Issan 1990 (1990)

MARGAUX / 3rd Grand Cru Classé
750ML / 12.5%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 4.962.000đ
Chateau D'Issan 1996

Chateau D'Issan 1996 (1996)

MARGAUX / 3rd Grand Cru Classé
750ML / 12.5%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 5.863.000đ
Chateau D'Issan 2000

Chateau D'Issan 2000 (2000)

MARGAUX / 3rd Grand Cru Classé
750ML / 12.5%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 7.968.000đ
Chateau D'Issan 2010

Chateau D'Issan 2010 (2010)

MARGAUX / 3rd Grand Cru Classé
750ML / 13.5%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 5.632.000đ
CHATEAU DAUZAC 2015

CHATEAU DAUZAC 2015 (2015)

MARGAUX / 5th Grand Cru Classé
750ML / 14.1%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 2.200.000đ
CHATEAU DAUZAC 2014

CHATEAU DAUZAC 2014 (2014)

MARGAUX / 5th Grand Cru Classé
750ML / 13.8%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 1.980.000đ
CHATEAU DAUZAC 2013

CHATEAU DAUZAC 2013 (2009)

MARGAUX / 5th Grand Cru Classé
750ML / 13.5%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 1.980.000đ
CHATEAU DAUZAC 2011

CHATEAU DAUZAC 2011 (2009)

MARGAUX / 5th Grand Cru Classé
750ML / 13.5%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 1.980.000đ
Chateau D'Issan 1990
Chateau D'Issan 1990
Chateau D'Issan 1996
Chateau D'Issan 1996
Chateau D'Issan 2000
Chateau D'Issan 2000
Chateau D'Issan 2010
Chateau D'Issan 2010
Chateau Pontac Lynch 2015
Chateau Pontac Lynch 2015
CHATEAU DAUZAC 2015
CHATEAU DAUZAC 2015
CHATEAU DAUZAC 2014
CHATEAU DAUZAC 2014
CHATEAU DAUZAC 2013
CHATEAU DAUZAC 2013
CHATEAU DAUZAC 2011
CHATEAU DAUZAC 2011