Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

MARGAUX

Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

MARGAUX

Chateau Marojalia 2006

Chateau Marojalia 2006 (2006)

MARGAUX / A.O.C
750ML / Đang cập nhật
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 3.700.000đ
CHATEAU DAUZAC 2009

CHATEAU DAUZAC 2009 (2009)

MARGAUX / 5th Grand Cru Classé
750ML / 13.8%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 2.200.000đ
CHATEAU DAUZAC 2011

CHATEAU DAUZAC 2011 (2009)

MARGAUX / 5th Grand Cru Classé
750ML / 13.5%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 1.980.000đ
CHATEAU DAUZAC 2013

CHATEAU DAUZAC 2013 (2009)

MARGAUX / 5th Grand Cru Classé
750ML / 13.5%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 1.980.000đ
CHATEAU DAUZAC 2014

CHATEAU DAUZAC 2014 (2014)

MARGAUX / 5th Grand Cru Classé
750ML / 13.8%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 1.980.000đ
CHATEAU DAUZAC 2015

CHATEAU DAUZAC 2015 (2015)

MARGAUX / 5th Grand Cru Classé
750ML / 14.1%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 2.200.000đ
Chateau Ferriere 2011

Chateau Ferriere 2011 (2011)

MARGAUX / 3rd Grand Cru Classé
750ML / 13.5%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 2.629.000đ
Chateau Paveil de Luze 2011
Chateau Paveil de Luze 2011
Chateau Marojalia 2006
Chateau Marojalia 2006
CHATEAU DAUZAC 2009
CHATEAU DAUZAC 2009
CHATEAU DAUZAC 2011
CHATEAU DAUZAC 2011
CHATEAU DAUZAC 2013
CHATEAU DAUZAC 2013
CHATEAU DAUZAC 2014
CHATEAU DAUZAC 2014
CHATEAU DAUZAC 2015
CHATEAU DAUZAC 2015
Chateau Prieure Lichine 2001
Chateau Prieure Lichine 2001
Chateau Ferriere 2011
Chateau Ferriere 2011