Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

PESSAC LEOGNAN

Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

PESSAC LEOGNAN

CHATEAU HAUT BRION 2011

CHATEAU HAUT BRION 2011 (2011)

PESSAC LEOGNAN / 1er Grand Cru Classé
750ML / 13.8%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 25.850.000đ
Chateau Haut Brion 2012

Chateau Haut Brion 2012 (2012)

PESSAC LEOGNAN / 1er Grand Cru Classé
750ML / 15.0%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 19.539.000đ
Chateau Haut Brion 2007

Chateau Haut Brion 2007 (2007)

PESSAC LEOGNAN / 1er Grand Cru Classé
750ML / 13.5%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 20.303.000đ
Chateau Haut Brion 2004

Chateau Haut Brion 2004 (2004)

PESSAC LEOGNAN / 1er Grand Cru Classé
750ML / 13.5%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 17.886.000đ
CHATEAU HAUT BRION 2011
CHATEAU HAUT BRION 2011
Chateau Haut Brion 2012
Chateau Haut Brion 2012
Chateau Haut Brion 2007
Chateau Haut Brion 2007
Chateau Haut Brion 2004
Chateau Haut Brion 2004
CHATEAU SMITH HAUT LAFIFTE 2011
CHATEAU SMITH HAUT LAFIFTE 2011
Chateau Smith Haut Lafitte 2011
Chateau Smith Haut Lafitte 2011
Le Petit Haut Lafitte by Chateau Smith Haut Lafitte (2nd Wine)
Le Petit Haut Lafitte by Chateau Smith Haut Lafitte (2nd Wine)
Les Demoiselles by Chateau Larrivet Haut-Brion (2nd wine)
Les Demoiselles by Chateau Larrivet Haut-Brion (2nd wine)
Chateau Larrivet Haut-Brion 2008
Chateau Larrivet Haut-Brion 2008