Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

POMEROL

Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

POMEROL

Chateau Petrus 2002

Chateau Petrus 2002 (2002)

POMEROL / A.O.C
750ML / 13.8%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 105.166.000đ
Chateau Gazin 2011

Chateau Gazin 2011 (2011)

POMEROL / A.O.C
750ML / 13.8%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 3.139.000đ
Chateau Petrus 2002

Chateau Petrus 2002 (2002)

POMEROL / A.O.C
750ML / 13.8%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 105.176.000đ
Chateau Petrus 2007

Chateau Petrus 2007 (2007)

POMEROL / A.O.C
750ML / 13.8%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 116.183.000đ
CLOS BEAUREGARD 2012

CLOS BEAUREGARD 2012 (2012)

POMEROL / A.O.C
750ML / 14.1%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 2.200.000đ
Chateau Certan 2010

Chateau Certan 2010 (2010)

POMEROL / A.O.C
750ML / 13.8%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 5.670.000đ
CHATEAU CHANTALOUETTE 2008
CHATEAU CHANTALOUETTE 2008
Château Petrus 2005
Château Petrus 2005
Château Petrus 2005
Château Petrus 2005
Chateau Petrus 2002
Chateau Petrus 2002
Chateau Gazin 2011
Chateau Gazin 2011
Chateau Petrus 2002
Chateau Petrus 2002
Chateau Petrus 2007
Chateau Petrus 2007
CLOS BEAUREGARD 2012
CLOS BEAUREGARD 2012
Chateau Certan 2010
Chateau Certan 2010