Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

POMEROL

Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

POMEROL

Château Petrus 2005

Château Petrus 2005 (2005)

POMEROL / A.O.C
750ML / 13.5%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 169.000.000đ
Chateau Lafleur 2005

Chateau Lafleur 2005 (2005)

POMEROL / A.O.C
750ML / 13.5%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 89.396.000đ
Chateau Gazin 2011

Chateau Gazin 2011 (2011)

POMEROL / A.O.C
750ML / 13.8%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 3.139.000đ
CLOS BEAUREGARD 2012

CLOS BEAUREGARD 2012 (2012)

POMEROL / A.O.C
750ML / 14.1%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 2.200.000đ
Chateau Certan 2010

Chateau Certan 2010 (2010)

POMEROL / A.O.C
750ML / 13.8%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 5.670.000đ
Chateau L’Evangile 2009
Chateau L’Evangile 2009
Château Petrus 2005
Château Petrus 2005
Chateau Lafleur 2005
Chateau Lafleur 2005
Chateau Gazin 2011
Chateau Gazin 2011
CLOS BEAUREGARD 2012
CLOS BEAUREGARD 2012
Chateau Certan 2010
Chateau Certan 2010
Chateau La Conseillante 2011
Chateau La Conseillante 2011
Chateau La Fleur-Pétrus 2009
Chateau La Fleur-Pétrus 2009
Chateau La Croix Du Casse 2015
Chateau La Croix Du Casse 2015