Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

SAINT EMILION

Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

SAINT EMILION

Chateau Angelus 2010

Chateau Angelus 2010 (2010)

SAINT EMILION / 1er Grand Cru Classé A
750ML / 15.5%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 25.680.000đ
Chateau Angelus 2009

Chateau Angelus 2009 (2009)

SAINT EMILION / 1er Grand Cru Classé A
750ML / 14.5%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 24.980.000đ
Chateau Grand Mayne 2006

Chateau Grand Mayne 2006 (2006)

SAINT EMILION / Grand Cru Classé
750ML / 13.8%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 1.860.000đ
Chateau Pavie 2006

Chateau Pavie 2006 (2006)

SAINT EMILION / 1er Grand Cru Classé A
750ML / Đang cập nhật
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 15.339.000đ
Le Dôme 2006

Le Dôme 2006 (2006)

SAINT EMILION / Grand Cru(St.E)
750ML / 14.1%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 4.270.000đ
CHATEAU BELAIR MONAGE 2009

CHATEAU BELAIR MONAGE 2009 (2009)

SAINT EMILION / 1er Grand Cru Classé B
750ML / 14.1%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 7.210.000đ
Chateau Angelus 2010
Chateau Angelus 2010
Chateau Angelus 2009
Chateau Angelus 2009
Chateau Pontet Fumet 2010
Chateau Pontet Fumet 2010
Chateau Grand Mayne 2006
Chateau Grand Mayne 2006
Chateau Pavie 2006
Chateau Pavie 2006
Le Dôme 2006
Le Dôme 2006
Chateau Puy Blanquet 2010
Chateau Puy Blanquet 2010
CHATEAU CLOS SAINT MARTIN 2007
CHATEAU CLOS SAINT MARTIN 2007
CHATEAU BELAIR MONAGE 2009
CHATEAU BELAIR MONAGE 2009