Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

SAINT EMILION

Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

SAINT EMILION

Chateau Grand Mayne 2006

Chateau Grand Mayne 2006 (2006)

SAINT EMILION / Grand Cru Classé
750ML / 13.8%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 1.860.000đ
Chateau Angelus 2009

Chateau Angelus 2009 (2009)

SAINT EMILION / 1er Grand Cru Classé A
750ML / 14.9%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 24.500.000đ
Chateau Angelus 2010

Chateau Angelus 2010 (2010)

SAINT EMILION / 1er Grand Cru Classé A
750ML / 15.5%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 18.000.000đ
Chateau Angelus 2012

Chateau Angelus 2012 (2012)

SAINT EMILION / 1er Grand Cru Classé A
750ML / 14.1%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 17.000.000đ
Chateau Pavie 1999

Chateau Pavie 1999 (1999)

SAINT EMILION / 1er Grand Cru Classé A
750ML / 13.8%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT):
Chateau Pavie 2008

Chateau Pavie 2008 (2008)

SAINT EMILION / 1er Grand Cru Classé A
750ML / 14.9%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 12.500.000đ
Chateau Pavie 2010

Chateau Pavie 2010 (2010)

SAINT EMILION / 1er Grand Cru Classé A
750ML / 14.9%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 18.000.000đ
Chateau Grand Mayne 2006
Chateau Grand Mayne 2006
Chateau Haut-Saint-Brice 2011
Chateau Haut-Saint-Brice 2011
Chateau Pas de l'Ane 2006
Chateau Pas de l'Ane 2006
Chateau Angelus 2009
Chateau Angelus 2009
Chateau Angelus 2010
Chateau Angelus 2010
Chateau Angelus 2012
Chateau Angelus 2012
Chateau Pavie 1999
Chateau Pavie 1999
Chateau Pavie 2008
Chateau Pavie 2008
Chateau Pavie 2010
Chateau Pavie 2010