Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

SAINT ESTEPHE

Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

SAINT ESTEPHE

Chateau Lafon Rochet 2000

Chateau Lafon Rochet 2000 (2000)

SAINT ESTEPHE / 4th Grand Cru Classé
750ML / 13.0%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 5.960.000đ
Chateau Lafon Rochet 2014

Chateau Lafon Rochet 2014 (2014)

SAINT ESTEPHE / 4th Grand Cru Classé
750ML / 13.5%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 3.186.000đ
Chateau Calon Segur 2000

Chateau Calon Segur 2000 (2000)

SAINT ESTEPHE / 2nd Grand Cru Classé
750ML / 13.0%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 19.996.000đ
Chateau Calon Segur 1990

Chateau Calon Segur 1990 (1990)

SAINT ESTEPHE / 2nd Grand Cru Classé
750ML / 13.0%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 18.963.000đ
Chateau Phelan Segur 2010
Chateau Phelan Segur 2010
Chateau Phelan Segur 1971
Chateau Phelan Segur 1971
Chateau Phelan Segur 1982
Chateau Phelan Segur 1982
Chateau Phelan Segur 1990
Chateau Phelan Segur 1990
Chateau Lafon Rochet 2000
Chateau Lafon Rochet 2000
Chateau Lafon Rochet 2014
Chateau Lafon Rochet 2014
Chateau Calon Segur 2009 Magnum
Chateau Calon Segur 2009 Magnum
Chateau Calon Segur 2000
Chateau Calon Segur 2000
Chateau Calon Segur 1990
Chateau Calon Segur 1990