Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

SAINT ESTEPHE

Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

SAINT ESTEPHE

Chateau Lafon-Rochet 2014

Chateau Lafon-Rochet 2014 (2014)

SAINT ESTEPHE / 4th Grand Cru Classé
750ML / Đang cập nhật
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 2.689.000đ
Château Montrose 1976

Château Montrose 1976 (1976)

SAINT ESTEPHE / 2nd Grand Cru Classé
750ML / Đang cập nhật
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 4.720.009đ
Chateau Cos d'Estournel 2004

Chateau Cos d'Estournel 2004 (2004)

SAINT ESTEPHE / 2nd Grand Cru Classé
750ML / Đang cập nhật
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 6.235.000đ
Chateau Phelan Segur 2010
Chateau Phelan Segur 2010
Chateau Lafon-Rochet 2014
Chateau Lafon-Rochet 2014
Chateau Cos d'Estournel 2008
Chateau Cos d'Estournel 2008
Château Montrose 1976
Château Montrose 1976
Pagodes de Cos by Chateau Cos D'Estournel (2nd wine) 2011
Pagodes de Cos by Chateau Cos D'Estournel (2nd wine) 2011
Pagodes de Cos by Chateau Cos D'Estournel(2nd wine) 2009
Pagodes de Cos by Chateau Cos D'Estournel(2nd wine) 2009
La Goulee by Chateau Cos D'Estournel 2013
La Goulee by Chateau Cos D'Estournel 2013
La Goulee by Chateau Cos D'Estournel 2013
La Goulee by Chateau Cos D'Estournel 2013
Chateau Cos d'Estournel 2004
Chateau Cos d'Estournel 2004