Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

SAINT JULIEN

Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

SAINT JULIEN

Chateau Beychevelle 2001

Chateau Beychevelle 2001 (2001)

SAINT JULIEN / 4th Grand Cru Classé
750ML / Đang cập nhật
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 6.350.000đ
Chateau Langoa-Barton 2011

Chateau Langoa-Barton 2011 (2011)

SAINT JULIEN / 3rd Grand Cru Classé
750ML / Đang cập nhật
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 2.220.000đ
CHATEAU LAGRANGE 2005

CHATEAU LAGRANGE 2005 (2005)

SAINT JULIEN / 3rd Grand Cru Classé
750ML / Đang cập nhật
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 5.210.000đ
CHATEAU LAGRANGE 2015

CHATEAU LAGRANGE 2015 (2015)

SAINT JULIEN / 3rd Grand Cru Classé
750ML / 13.8%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 2.000.000đ
Chateau Lagrange 2010

Chateau Lagrange 2010 (2010)

SAINT JULIEN / 3rd Grand Cru Classé
750ML / 13.8%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 6.589.000đ
Chateau Lagrange 2013

Chateau Lagrange 2013 (2013)

SAINT JULIEN / 3rd Grand Cru Classé
750ML / 13.8%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 4.242.000đ
Chateau Lagrange 2005

Chateau Lagrange 2005 (2005)

SAINT JULIEN / 3rd Grand Cru Classé
750ML / 13.5%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 3.936.000đ
Chateau Lagrange 2009

Chateau Lagrange 2009 (2009)

SAINT JULIEN / 3rd Grand Cru Classé
750ML / 13.8%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 5.340.000đ
Connetable by Chateau Talbot (2nd wine) 2009
Connetable by Chateau Talbot (2nd wine) 2009
Chateau Beychevelle 2001
Chateau Beychevelle 2001
Chateau Langoa-Barton 2011
Chateau Langoa-Barton 2011
CHATEAU LAGRANGE 2005
CHATEAU LAGRANGE 2005
CHATEAU LAGRANGE 2015
CHATEAU LAGRANGE 2015
Chateau Lagrange 2010
Chateau Lagrange 2010
Chateau Lagrange 2013
Chateau Lagrange 2013
Chateau Lagrange 2005
Chateau Lagrange 2005
Chateau Lagrange 2009
Chateau Lagrange 2009