Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

Vosne-Romannée

Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

Vosne-Romannée

ECHEZEUX 2009

ECHEZEUX 2009 (2009)

Vosne-Romannée / Grand Cru
750ML / Đang cập nhật
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 74.221.000đ
ROMANEE St VIVANT 2009

ROMANEE St VIVANT 2009 (2009)

Vosne-Romannée / Grand Cru
750ML / Đang cập nhật
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 92.371.000đ
LA TACHE 2009

LA TACHE 2009 (2009)

Vosne-Romannée / Grand Cru
750ML / Đang cập nhật
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 174.046.000đ
ROMANEE CONTI 2009

ROMANEE CONTI 2009 (2009)

Vosne-Romannée / Grand Cru
750ML / Đang cập nhật
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 676.196.000đ
ECHEZEUX 2009
ECHEZEUX 2009
ROMANEE St VIVANT 2009
ROMANEE St VIVANT 2009
LA TACHE 2009
LA TACHE 2009
ROMANEE CONTI 2009
ROMANEE CONTI 2009