Tiểu vùng - Nhà làm rượu

Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

Chianti Classico


Tiểu vùng - Nhà làm rượu

Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

Chianti Classico

MANDONNINO 2010

MANDONNINO 2010 (2010)

Chianti Classico / Gran Selezione D.O.C.G t
750ML / 14.1%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 2.040.000đ
LADOLAIO 2011

LADOLAIO 2011 (2011)

Chianti Classico / Riserva D.O.C.G
750ML / 13.8%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 1.200.000đ
CAPOTONDO 2013

CAPOTONDO 2013 (2013)

Chianti Classico / D.O.C.G
750ML / 13.8%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 744.000đ
MANDONNINO 2010
MANDONNINO 2010
LADOLAIO 2011
LADOLAIO 2011
CAPOTONDO 2013
CAPOTONDO 2013