Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

Tuscany

Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

Tuscany

ORENO 2007

ORENO 2007 (2007)

Super-Tuscans / I.G.T
750ML / 14.5%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 2.596.000đ
ORENO 2008

ORENO 2008 (2008)

Super-Tuscans / I.G.T
750ML / 14.5%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 2.963.000đ
ORENO 2015

ORENO 2015 (2015)

Super-Tuscans / I.G.T
750ML / 14.5%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 2.350.000đ
MANDONNINO 2010

MANDONNINO 2010 (2010)

Chianti Classico / Gran Selezione D.O.C.G t
750ML / 14.1%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 2.040.000đ
MONILO DELLA SUGA 2009

MONILO DELLA SUGA 2009 (2009)

Brunello di Montalcino / D.O.C.G
750ML / Đang cập nhật
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 2.000.000đ
ORENO 2007
ORENO 2007
ORENO 2008
ORENO 2008
ORENO 2015
ORENO 2015
MANDONNINO 2010
MANDONNINO 2010
MONILO DELLA SUGA 2009
MONILO DELLA SUGA 2009