Tiểu vùng - Nhà làm rượu

Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

Vùng Đông Bắc

Tiểu vùng - Nhà làm rượu

Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

Vùng Đông Bắc

MONILO DELLA SUGA 2009

MONILO DELLA SUGA 2009 (2009)

Brunello di Montalcino / D.O.C.G
750ML / Đang cập nhật
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 2.000.000đ
ALTEO 2007

ALTEO 2007 (2008)

Amarone Della Vallpolicella / D.O.C
750ML / 17.5%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 3.000.000đ
RUBENS

RUBENS (2011)

Amarone Della Vallpolicella / D.O.C
750ML / 15.0%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 1.530.000đ
MONILO DELLA SUGA 2009
MONILO DELLA SUGA 2009
ALTEO 2007
ALTEO 2007
RUBENS
RUBENS