Tiểu vùng - Nhà làm rượu

Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

Vùng Miền Trung

Tiểu vùng - Nhà làm rượu

Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

Vùng Miền Trung

ORENO 2007

ORENO 2007 (2007)

Super-Tuscans / I.G.T
750ML / 14.5%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 2.596.000đ
ORENO 2008

ORENO 2008 (2008)

Super-Tuscans / I.G.T
750ML / 14.5%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 2.963.000đ
ORENO 2015

ORENO 2015 (2015)

Super-Tuscans / I.G.T
750ML / 14.5%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 2.350.000đ
MANDONNINO 2010

MANDONNINO 2010 (2010)

Chianti Classico / Gran Selezione D.O.C.G t
750ML / 14.1%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 2.040.000đ
MONILO DELLA SUGA 2009

MONILO DELLA SUGA 2009 (2009)

Brunello di Montalcino / D.O.C.G
750ML / Đang cập nhật
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 2.000.000đ
ORENO 2007
ORENO 2007
ORENO 2008
ORENO 2008
ORENO 2015
ORENO 2015
MANDONNINO 2010
MANDONNINO 2010
MONILO DELLA SUGA 2009
MONILO DELLA SUGA 2009