Tiểu vùng - Nhà làm rượu

Tìm kiếm theo

Loại rượu
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

Mỹ

Tìm kiếm theo

Loại rượu
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

Mỹ

Silver Oak Cellar 2010/ 3L

Silver Oak Cellar 2010/ 3L (2010)

/ Đang cập nhật
3000 ml(Double Magnum) / Đang cập nhật
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 28.983.000đ
Opus One 2014

Opus One 2014 (2014)

/ Đang cập nhật
750ML / 14.9%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 15.500.000đ
Opus One 2013

Opus One 2013 (2013)

/ Đang cập nhật
750ML / 14.9%
Giá tham khảo (Chưa 10% VAT): 16.630.000đ
Silver Oak Celler Napa Valley 2012
Silver Oak Celler Napa Valley 2012
Silver Oak Cellar 2010/ 3L
Silver Oak Cellar 2010/ 3L
Insignia Joseph Phelps 2011(Magnum)
Insignia Joseph Phelps 2011(Magnum)
Insignia Joseph Phelps 2009(Magnum)
Insignia Joseph Phelps 2009(Magnum)
JOSEPH PHELPS Cabernet Sauvignon 2013
JOSEPH PHELPS Cabernet Sauvignon 2013
Insignia Joseph Phelps 2011
Insignia Joseph Phelps 2011
Insignia Joseph Phelps 2010
Insignia Joseph Phelps 2010
Opus One 2014
Opus One 2014
Opus One 2013
Opus One 2013