Hiển thị tất cả 7

BORDEAUX

Nằm ở phía Tây nam nước Pháp, cách Paris 500 dặm, độ cao 60m so với mực nước biển với nhiệt độ trung bình 20,3 độ C, với lượng mưa TB 850mm/ năm và số giờ nắng TB hơn 2 000 giờ/ năm, là mảnh đất vô cùng thích hợp để các giống nho phát triển và làm ra nhiều chai rượu vang đặc biệt ngon và mắc nhất Thế giới. Bordeaux được xem là cái nôi và là thành phố công nghiệp sản xuất rượu vang lớn nhất Thế giới.

CHATEAU L’EVANGILE 2005(2005)

POMEROL / A.O.C

750ML / 13.8%

Giá tham khảo (Chưa 10% VAT):Price (Excluding 10% VAT):12,800,000 

CHATEAU PICHON LONGUEVILLE BARON 2009(2009)

MEDOC / 2ND GRAND CRU CLASSÉ

750ML / 13.8%

Giá tham khảo (Chưa 10% VAT):Price (Excluding 10% VAT):8,918,000 

CHATEAU LE GAY 2007(2007)

POMEROL / A.O.C

750ML / 13.5%

Giá tham khảo (Chưa 10% VAT):Price (Excluding 10% VAT):3,100,000 

CHATEAU PAS DE L’ANE 2006(2006)

SAINT JULIEN / GRAND CRU

750ML / 13.8%

Giá tham khảo (Chưa 10% VAT):Price (Excluding 10% VAT):1,372,000 

CHATEAU BELAIR MONAGE 2009(2009)

SAINT JULIEN / 1ER GRAND CRU CLASSÉ

750ML / 14.1%

Giá tham khảo (Chưa 10% VAT):Price (Excluding 10% VAT):7,210,000 

CHATEAU PAVIE 2006(2006)

SAINT JULIEN / 1ER GRAND CRU CLASSÉ

750ML / 14.0%

Giá tham khảo (Chưa 10% VAT):Price (Excluding 10% VAT):15,339,000 

CHATEAU PAVIE 2010(2010)

SAINT JULIEN / 1ER GRAND CRU CLASSÉ

750ML / 14.9%

Giá tham khảo (Chưa 10% VAT):Price (Excluding 10% VAT):18,000,000 

Hiển thị tất cả 7