slogan

Vang Ngon Sài Gòn.com, một địa chỉ đáng tin cậy nhất để những Wine Lover có thể dễ dàng tìm ra cho mình thông tin những chai Rượu rang ngon nhất để thưởng thức món quà mà Tạo hóa đã ban tặng cho loài người cùng bằng hữu.

CHATEAU LE GAY 2007(2007)

POMEROL / A.O.C

750ML / 13.5%

Giá tham khảo (Chưa 10% VAT):Price (Excluding 10% VAT):3,100,000 

CHATEAU L’EVANGILE 2005(2005)

POMEROL / A.O.C

750ML / 13.8%

Giá tham khảo (Chưa 10% VAT):Price (Excluding 10% VAT):12,800,000 

CHATEAU PICHON LONGUEVILLE BARON 2009(2009)

MEDOC / 2ND GRAND CRU CLASSÉ

750ML / 13.8%

Giá tham khảo (Chưa 10% VAT):Price (Excluding 10% VAT):8,918,000 

CHATEAU PAS DE L’ANE 2006(2006)

SAINT JULIEN / GRAND CRU

750ML / 13.8%

Giá tham khảo (Chưa 10% VAT):Price (Excluding 10% VAT):1,372,000 

COMTE DE BAULIEU(SPARKLING WINE)(2014)

SAINT JULIEN / A.O.C

750ML / 11.5%

Giá tham khảo (Chưa 10% VAT):Price (Excluding 10% VAT):390,000 

LA FIOLE CHATEUNEUF DU PAPE()

Cotes du Rhone / A.O.C

750ML / 14.1%

Giá tham khảo (Chưa 10% VAT):Price (Excluding 10% VAT):1,070,000 

TỦ RƯỢU VANG CHUYÊN DỤNG MODEL KA-24WR()

TỦ ƯỚP RƯỢU KADEKA /

/

Giá tham khảo (Chưa 10% VAT):Price (Excluding 10% VAT):10,900,000 

TỦ RƯỢU VANG CHUYÊN DỤNG MODEL KA-39WR()

TỦ ƯỚP RƯỢU KADEKA /

/

Giá tham khảo (Chưa 10% VAT):Price (Excluding 10% VAT):15,272,727 

SILVER OAK 2013 NAPA VALLEY, MAGNUM(2013)

/

1500 ML(MAGNUM) / 14.1%

Giá tham khảo (Chưa 10% VAT):Price (Excluding 10% VAT):11,200,000 

SILVER OAK 2013 NAPA VALLEY(2013)

/

750ML / 14.1%

Giá tham khảo (Chưa 10% VAT):Price (Excluding 10% VAT):5,280,000 

CHATEAU LE GAY 2007(2007)

POMEROL / A.O.C

750ML / 13.5%

Giá tham khảo (Chưa 10% VAT):Price (Excluding 10% VAT):3,100,000 

CHATEAU PICHON LONGUEVILLE BARON 2009(2009)

MEDOC / 2ND GRAND CRU CLASSÉ

750ML / 13.8%

Giá tham khảo (Chưa 10% VAT):Price (Excluding 10% VAT):8,918,000 

SILVER OAK 2013 NAPA VALLEY(2013)

Napa Valley /North Coast /

750ML / 14.1%

Giá tham khảo (Chưa 10% VAT):Price (Excluding 10% VAT):5,280,000 

ORENO 2008(2008)

SUPER-TUSCANS / I.G.T

750ML / 14.5%

Giá tham khảo (Chưa 10% VAT):Price (Excluding 10% VAT):2,963,000 

CHATEAU PICHON LONGUEVILLE BARON 2009(2009)

MEDOC / 2ND GRAND CRU CLASSÉ

750ML / 13.8%

Giá tham khảo (Chưa 10% VAT):Price (Excluding 10% VAT):8,918,000 

COMTE DE BAULIEU(SPARKLING WINE)(2014)

SAINT JULIEN / A.O.C

750ML / 11.5%

Giá tham khảo (Chưa 10% VAT):Price (Excluding 10% VAT):390,000 

LA FIOLE CHATEUNEUF DU PAPE()

Cotes du Rhone / A.O.C

750ML / 14.1%

Giá tham khảo (Chưa 10% VAT):Price (Excluding 10% VAT):1,070,000 

CHATEAU LE GAY 2007(2007)

POMEROL / A.O.C

750ML / 13.5%

Giá tham khảo (Chưa 10% VAT):Price (Excluding 10% VAT):3,100,000 

SILVER OAK 2013 NAPA VALLEY, MAGNUM(2013)

/

1500 ML(MAGNUM) / 14.1%

Giá tham khảo (Chưa 10% VAT):Price (Excluding 10% VAT):11,200,000 

CHATEAU PICHON LONGUEVILLE BARON 2009(2009)

MEDOC / 2ND GRAND CRU CLASSÉ

750ML / 13.8%

Giá tham khảo (Chưa 10% VAT):Price (Excluding 10% VAT):8,918,000 

CHATEAU BELAIR MONAGE 2009(2009)

SAINT JULIEN / 1ER GRAND CRU CLASSÉ

750ML / 14.1%

Giá tham khảo (Chưa 10% VAT):Price (Excluding 10% VAT):7,210,000 

JOSEPH DROUHIN ALOXE-CORTON(2012)

ALOXE-CORTON / A.O.C(VILLAGES)

750ML / 13.5%

Giá tham khảo (Chưa 10% VAT):Price (Excluding 10% VAT):1,829,000 

CHATEAU PAS DE L’ANE 2006(2006)

SAINT JULIEN / GRAND CRU

750ML / 13.8%

Giá tham khảo (Chưa 10% VAT):Price (Excluding 10% VAT):1,372,000 

CHATEAU L’EVANGILE 2005(2005)

POMEROL / A.O.C

750ML / 13.8%

Giá tham khảo (Chưa 10% VAT):Price (Excluding 10% VAT):12,800,000